LHS

Kontakt

LBS
Vítkova 439/21
Praha 8 Karlín
e-mail:
info@lb-system.cz
tel: +420 776 385 429

Vytvořte si život, jaký chcete mít…

OBCHODNÍ MEDIACE

Logo

Nejen v běžném životě, ale také v našem pracovním se setkáváme s různými problémy a konflikty. Tyto problémy mohou přerůstat do sporů v momentě, kdy se snažíme, ať už jako jedinec nebo firma, prosadit svá řešení. Mnohdy tyto spory vedou do bezvýchodných, nákladných a dlouhodobě neřešitelných situací mezi podnikateli či korporacemi.

Mediace přináší rychlé a levné řešení této situace. Výhodou mediace v obchodní oblasti je jednoznačně fakt, že při řešení sporů mediací nedochází k přerušení obchodních vazeb mezi firmami, jako tomu většinou bývá při soudním či arbitrážním řízení, kde autoritativně rozhodne třetí osoba. Umožňuje nalézt nikoli jen právní rámec řešení sporu, ale takové specifické řešení, které odpovídá skutečné podobě sporu. Tento přístup založený na shodě zvyšuje šance, že jakmile strany svůj spor vyřeší, budou schopny dále udržovat běžné obchodní a osobní vztahy.

Přicházíme s revoluční myšlenkou spojení homeopatie a mediace.

Homeopatie dokáže nejen odstranit vnitřní bloky naší vitální síly, jež mohou způsobit různá onemocnění jedince , ale posílí jedince i „zevnitř“ a tím upevní jeho zdraví. Jen zdravý a svobodný člověk činí svobodná rozhodnutí a vytváří si život jaký chce mít.

Takto vyrovnaní a vnitřně uvolnění účastníci mediace, dosáhnou rychle takové konsenzuální dohody, která bude pro všechny přínosná a zohlední budoucí dobré vztahy při společném obchodování.


Mediace v komerční sféře je vhodná především: