LHS

Kontakt

LBS
Vítkova 439/21
Praha 8 Karlín
e-mail:
info@lb-system.cz
tel: +420 776 385 429

Vytvořte si život, jaký chcete mít…

„Normální soužití není v neexistenci konfliktů, ale v jejich šťastném vyřešení.“

                                                                                                    Natalia Han-Ilgiewicz

PARTNERSKÁ A MANŽELSKÁ MEDIACE

Logo

V různých fázích našich partnerských vztahů dochází k mnohým nedorozuměním a konfliktům. Tyto problémy mohou pramenit např. z jiných představ o životě, z odlišných očekávání a potřeb, z rozdílných zkušeností, různých preferovaných hodnot a komunikačních rozdílů.

Do partnerského vztahu vstupují dvě zcela odlišné bytosti, a každá z nich si do vztahu nese svoji minulost, zdědění vlohy po předcích, schopnosti, znalosti, zkušenosti. Nezřídka se stává, že si do vztahu nechtěně přineseme i poranění a zklamání ze vztahů předchozích či vzorce jednání z původní rodiny, latentně spící chronické nemoci, strachy a celý pytel různého „harampádí“, které nám ztrpčuje život, brání jej prožívat tak, jak bychom chtěli a mohli. O to hůř se nám pak – skrze tuto zátěž – komunikuje s okolím, především s nejbližším partnerem.

Tyto staré křivdy se do nás ukládají v podobě bloků naší vitální síly a když se neřeší, nohou způsobit i vážné onemocnění. Nejvhodnějším a nejrychlejším způsobem, jak z bludného kola ven, je použití vhodného homeopatika, které dokáže tyto bloky rozpustit. Proto přicházíme s revoluční myšlenkou spojení homeopatie a mediace.

Jestliže nechceme nad svými problémy jen bědovat, ale chceme je řešit, pak mediace nabízí konstruktivní pojetí konfliktu a jeho řešení. Váš konflikt se v mediaci stává výchozím impulzem, jehož řešení Vám může pomoci k provedení změny a přehodnocení vztahů. V průběhu procesu mediace, za který odpovídá mediátor, se dokážete o svých problémech sami dohodnout a dosáhnout takové konsenzuální dohody, která bude pro všechny přínosná.

Mediace v těchto případech funguje jako prevence narušení vztahů a je velice efektivní a účinná.

Homeopatie odstraní u obou partnerů staré bloky, strachy, zvýší celkovou úroveň zdraví. Takto „zevnitř“ posílení lidé se pak snáze dohodnou a s pomocí mediátora vyřeší svůj konflikt k oboustranné spokojenosti.