LHS

Kontakt

LBS
Vítkova 439/21
Praha 8 Karlín
e-mail:
info@lb-system.cz
tel: +420 776 385 429

Vytvořte si život, jaký chcete mít…

MEDIACE

Logo

V průběhu našeho života, a to jak pracovního tak soukromého, se setkáváme s různými problémy a konflikty. Pokud se lidé snaží hledat řešení, hovoříme o problémech. Jestliže každý jedinec má snahu prosadit svá řešení problému, přerůstají tyto problémy do sporů. Ať už problémy nebo spory mají společného jmenovatele, a to je narušení rovnováhy a stability. Pokud je jedinec ve vnitřní rovnováze a pohodě, dokáže se snadněji domluvit a nalézt taková řešení, která vyhovují všem účastníkům.

LBS je metoda nového přístupu, nalezení cesty ke společnému řešení problémů. Homeopat Vám pomůže vhodným homeopatikem nastolit stav vnitřní pohody a rovnováhy. Externí facilitátor či mediátor dokáže vnést objektivní a profesionální úroveň do Vašeho hledání optimálního řešení problémů či sporů. Pomocí mediátora vyřešíte svůj spor rychle a efektivně, aniž byste museli podávat žalobu.

Mediace je proces dobrovolný a důvěrný, kdy neutrální prostředník – mediátor, podporuje svobodné rozhodování jedinců o svých životech a o právu na rovnou roli při tvorbě společné budoucnosti.

Výhody mediace:

Mediace řeší spory převážně z oblasti pracovního a obchodního práva. Týká se vnitrofiremních a spotřebitelských sporů. Lze ji využít v oblasti zdravotnictví, pojišťovnictví, komunitní, interetnické či rodinné.