LHS

Kontakt

LBS
Vítkova 439/21
Praha 8 Karlín
e-mail:
info@lb-system.cz
tel: +420 776 385 429

Vytvořte si život, jaký chcete mít…

SKUPINOVÁ TERAPIE

Logo

V tomto pojetí jde o prožitkovou a sebezkušenostní práci, během níž se každý z účastníků učí zažívat vlastní jedinečnost v procesu potkávání se s jedinečností každého ve skupině. Nikdo není hodnocen či interpretován, účastníci si mohou nalézat své vlastní odpovědi ve vlastním prožívání a reflexi na prožívání ostatních členů skupiny.

V terapii se často používají imaginační cvičení, relaxační techniky, práce s tělem…