LHS

Kontakt

LBS
Vítkova 439/21
Praha 8 Karlín
e-mail:
info@lb-system.cz
tel: +420 776 385 429

Vytvořte si život, jaký chcete mít…

JUDr. DAGMAR MRKVOVÁ - ZAPSANÁ MEDIÁTORKA, FACILITÁTOR

JUDr. Dagmar Mrkvová

Zapsaná mediátorka v roce 2013 do seznamu mediátorů vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR v souladu se zákonem o mediaci č. 202/2012 Sb.

Pro své klienty zabezpečuje komplexní a vysoce odborné činnosti související s mimosoudním řešením jejich sporů formou mediace. Spokojenost klientů je založena na rychlém a efektivním řešení sporů z oblasti obchodního a pracovního práva, vnitropodnikových a spotřebitelských sporů, nebo z oblasti zdravotnictví, pojišťovnictví, komunitní, interetnické či rodinné.

Jako facilitátor je odborník na procesy řešení problémů, rozhodování a skupinové komunikace (porady, skupinová jednání s institucemi státní a obecní správy, zájmovými skupinami apod).

Ve své praxi využívá dlouholeté odborné znalosti a zkušenosti z bankovních institucích, kde působila jako právník více jak 11 let. Zabývala se také realizací mezinárodních projektů garantovaných českými a zahraničními vládními a nevládními organizacemi, profesními svazy a sdruženími v rámci rozvoje malého a středního stavu soukromých podnikatelů.

Vystudovala Masarykovu Univerzitu v Brně, fakultu právnickou, mediační výcvik absolvovala v Conflict Managament International ve spolupráci s Anglo-americkou vysokou školou.