LHS

Kontakt

LBS
Vítkova 439/21
Praha 8 Karlín
e-mail:
info@lb-system.cz
tel: +420 776 385 429

Vytvořte si život, jaký chcete mít…

PÁROVÁ TERAPIE

Logo

Ze vztahu nemůžeme získat nic než to, co do něj oba přinášíme, lhostejno, o jaký druh vztahu jde. Zdá se to jednoduché. Potíž nastává ve chvíli, kdy si uvědomíme, že ovšem nejsme plně vědomé bytosti, a tudíž s námi do vztahu vstupují taky naše nevědomé části a tím i všechny naše nevědomé vzorce, očekávání, předpoklady, předsudky, postoje, nezpracovaná emocionální zranění atd.

Vstoupí-li do terapie pár, nastává léčení na mnoha úrovních….často energeticky i na úrovni původních rodin. Mnohdy se ukáže, že vztah, který se zdál zralý na ukončení, „jen“ dozrál k tomu, aby si oba zúčastní vyléčili sebe sama…projdou-li tímto procesem, může ve vztahu nastat nová, mnohem svobodnější fáze…fáze, kdy skutečně začínáme milovat druhého (a taky sebe) jaký je a nikoliv milovat či nenávidět projekce, které jsme si na něj sami promítli.

Velmi účinná je synergoterapie taky ve chvíli, kdy jeden z partnerů prochází náročnou životní fází. Často to bývá náročné i pro druhého partnera, neboť je zatížen pocitem neschopnosti pomoci. V tomto případě je synergoterapie schopna účinně vztah chránit a ošetřit jeho zdroje síly.